Now Reading:
MIT: wydobywany w polskich kopalniach węgiel jest najwyższej jakości

MIT: wydobywany w polskich kopalniach węgiel jest najwyższej jakości

jakość węgla w Polsce

MIT:

„Węgiel rosyjski jest skandalicznie gorszej jakości od polskiego”, Grzegorz Tobiszowski, poseł PIS.

STANOWISKO NAUKI:

Coraz gorsza sytuacja ekonomiczna polskich kopalń zwróciła uwagę polityków na problem parametrów węgla. Wbrew ich twierdzeniom jakość polskiego węgla jest w wielu przypadkach niższą od parametrów surowca sprowadzanego z zagranicy.

Od 2008 roku Polska jest importerem netto węgla, tzn. jej eksport jest niż niższy od ilości surowca, sprowadzonego z zagranicy. Jeszcze w roku 2006 import węgla kamiennego stanowił jedynie  5% krajowej produkcji (tj. 5 mln ton), by w 2011 roku sięgnąć 20% (tj. 14,9 mln ton), a w kolejnych latach wynieść odpowiednio 10,1 mln ton (2012), 10.8 mln ton (2013) i 10,3 mln ton (2014). (źródła: Katarzyna Stala-Szlugaj, “Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne”, w: „Polityka Energetyczna”, 4/2013) oraz  Barbara Oksińska „Rosyjski węgiel przestał zalewać Polskę”, „Rzeczpospolita” 24.06.2015).

W latach 2004–2013 średnio ok. 78% sprowadzonego do Polski węgla stanowił węgiel energetyczny o wartości opałowej wynoszącej ok. 24 MJ/kg (tj. ok. 5800 kcal/kg).  Do najważniejszych przyczyn wzrostu importu należy zaliczyć załamanie światowej gospodarki i związane z tym obniżenie globalnego popytu na surowce energetyczne, osłabienie dolara amerykańskiego, które w połączeniu ze wzrostem podaży gazu z łupków doprowadziło do wzrost eksportu węgla ze Stanów Zjednoczonych, wreszcie okresowe wahania podaży surowca ze złóż krajowych (źródło: Katarzyna Stala-Szlugaj, „Import węgla do Polski”).

Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla jedynie 15% surowca wydobywanego w Polsce ma parametry lepsze od tego importowanego z Rosji. Węgiel z polskich kopalń przegrywa w konkurencji z surowcem z zagranicy nie tylko ze względu ekonomicznych, ale także z powodu swoich właściwości fizykalnych. Wartość kaloryczna polskiego węgla surowego mieści się w granicach 14,9 do 24,2 MJ/kg, a zawartość popiołu wynosi między 17 a 42%. Węgiel handlowy (miał węgla energetycznego w stanie roboczym zawiera od 0,45 do1,22% (śr. 0,83%) siarki, od 8,0 do 24,1% (śr. 19,1%) popiołu, a jego wartość energetyczna waha się w granicach 29,7-19,8 MJ/kg (śr. 22,4 MJ/kg). Niskie parametry polskiego węgla sprawiają, że zamiast do elektrowni trafia on do odbiorców prywatnych, wykorzystujących surowiec przede wszystkim do ogrzewania domów. W 2012 roku w Polsce było 13,6 mln gospodarstw domowych, w których zainstalowano ok. 7,5 mln. pieców węglowych. Według statystyk GUS paliwa stałe, przede wszystkim węgiel kamienny i drewno, były wykorzystywane przez 48,7% gospodarstw domowych (źródło: Projekt „Krajowego Planu Ochrony Powietrza:, Ministerstwo Środowiska).

Niska jakość węgla z polskich kopalń czyni nieskutecznymi wszelkie próby ograniczenia importu węgla przy pomocy norm określających jego podstawowe parametry. Nie ma kryteriów jakościowych, pozwalających stworzyć wąskie gardło, przez które przechodziłby tylko lokalny surowiec.  Jakiekolwiek bariery stworzone na bazie parametrów jakościowych wyeliminują równocześnie z węglem rosyjskim węgiel polski, produkowany przez lokalne kopalnie. (źródło: wypowiedź dr Leokadii Róg. kierowniczki Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach).

Reasumując, polski węgiel kamienny nie spełnia, poza nielicznymi kopalniami, norm jakościowych dotyczących zawartości siarki, pyłów i metali ciężkich. Brak norm jakości paliw stałych powoduje, że nie tylko do energetyki zawodowej, ale przede wszystkim do sektora komunalno-bytowego trafia najgorszej jakości węgiel w istocie często odpad węglowy. Próby wyeliminowania czy ograniczenia importu z uwagi na parametry węgla przyniosą skutek odwrotny od zamierzonego, chyba, że zostaną zawyżone. To jednak bardziej przypomina zaklinanie rzeczywistości, bowiem w niczym nie poprawi jakości węgla w Polsce.
Źródła:

http://niezalezna.pl/59731-pis-wspiera-protestujacych-gornikow-chce-wprowadzenia-embarga-na-rosyjski-wegiel
Katarzyna Stala-Szlugaj, “Import węgla do Polski – uwarunkowania logistyczne”, w: „Polityka Energetyczna”, 4/2013
Barbara Oksińska „Rosyjski węgiel przestał zalewać Polskę”, „Rzeczpospolita” 24.06.2015
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1211024.html
Roman Ney, Wiesław Blaschke, Urszula Lorenz, Lidia Gawlik, „Węgiel kamienny jako źródło czystej energii w Polsce”, 2002
https://forsal.pl/artykuly/827059,normy-jakosciowe-dla-wegla-czym-polski-wegiel-rozni-sie-rosyjskiego.html

Input your search keywords and press Enter.