Now Reading:
Węgiel. Już po zmierzchu…

Węgiel. Już po zmierzchu…

węgiel brunatny cena

Rola węgla kamiennego w produkcji energii na świecie nadal jest duża. Globalne wysiłki zmierzające do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, powstającego w wyniku spalania tego surowca, a także prowadzona od dwóch dekad transformacja sektora energii, sprawiają, że znaczenie tego paliwa zaczyna jednak spadać. Pierwsze oznaki słabnięcia pozycji węgla można dostrzec już dziś. Pomimo ciągłego wzrostu zużycia tego paliwa tempo tego przyrostu spada najszybciej ze wszystkich surowców mineralnych (z 3,8 % na początku XXI wieku do 0,4 % w 2013 r.) lub spada wręcz w liczbach bezwzględnych (jak w przypadku krajów OECD).

Trend ten będzie miał ogromny wpływ na ceny węgla na światowych rynkach. Przy olbrzymiej podaży surowca oznacza to utrzymanie się dzisiejszych, niskich cen rzędu 50 USD/tce (ARA) i nieodwracalny koniec boomu z pierwszej dekady XXI wieku.

Zmiany na globalnym rynku stanowią poważne wyzwanie także dla Polski. Kraj będący jednym z największych producentów węgla brunatnego i kamiennego na świecie musi zmierzyć się z szeregiem trudnych pytań. W jaki sposób efektywnie zarządzać, wciąż należącym przede wszystkim do Skarbu Państwa, sektorem wydobywczym? Jak dokonać jego transformacji? Co zrobić w obliczu nieuchronnego wyczerpywania się węgla kamiennego, którego zasoby, nadające się do efektywnej ekonomicznie eksploatacji wystarczą na niespełna 18 lat? Jak na konieczność eksportu surowca powinien przygotować się sektor energetyczny, a także organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne kraju? W jaki sposób zarządzać eksploatacją węgla brunatnego, którego zagospodarowane złoża ulegną wyczerpaniu, a nowe, o zasobach ekonomicznych do 2,6 mld Mg, wymagać będą kolosalnych inwestycji i wiązać się będą z ogromnymi kosztami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi?

Ujemna rentowność oferowanego surowca (średni jednostkowy koszt wydobycia węgla kamiennego w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. wyniósł 304,45 zł/Mg podczas gdy cena zbytu na rynku krajowych sięgnęła 264,47 zł/Mg), wysokie koszty pracy, stanowiące 46% całkowitych kosztów funkcjonowania firm wydobywczych i kolosalne koszty podtrzymywania nierentownych kopalń, szacowane na 10-25 mld zł do 2020 r. sprawiają, że sytuacja polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego jest dramatyczna. Co więcej, wyczerpywanie lokalnych zasobów, trwała nierentowność zakładów wydobywczych i nadpodaż węgla kamiennego na globalnych rynkach sprawiają, że już w ciągu kilkunastu lat import surowca na potrzeby sektora energetycznego wzrośnie z obecnych 10 do 20% (a w 2050 r. przekroczy 95%). Jedynym rozwiązaniem tych problemów jest stworzenie kompleksowej strategii obejmującej nie tylko definitywną restrukturyzację górnictwa, ale także wytyczającej realistyczne średnio- i długoterminowe cele dla sektora wydobywczego i energetycznego, przystające do globalnej polityki i modeli biznesowych. Bez takiej strategii po zmierzchu nigdy nie nadejdzie żaden świt.

Input your search keywords and press Enter.