Now Reading:
Ukryty rachunek za węgiel

Ukryty rachunek za węgiel

W latach 2013-2016 Polska wydawała 8 mld zł rocznie na wsparcie górnictwa i energetyki węglowej. Szacujemy, że w latach 2017-2030 kwota ta może wzrosnąć do ponad 11 mld zł – powiedział Aleksander Śniegocki, kierownik projektu Energia i Klimat w WiseEuropa podczas prezentacji raportu „Ukryty rachunek za węgiel 2017”, 19 września 2017 r. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Greenpeace Polska.

Zgodnie z analizą WiseEuropa, utrzymanie obecnego kierunku polityki energetycznej doprowadzi do wzrostu wsparcia kierowanego do branży węglowej o niemal 1/3.

W latach 2017-2030 będzie to nawet 155 mld zł – podkreślił Aleksander Śniegocki. – Dwa kluczowe źródła kosztów to utrzymanie nierentownego wydobycia węgla kamiennego i pokrycie luki zapotrzebowania na energię w latach 20-tych przez technologie węglowe – dodał.

Wśród rekomendacji WiseEuropa ograniczenia kosztów wsparcia górnictwa jest m.in. dostosowanie skali wydobycia węgla do jego rzeczywistego ekonomicznego potencjału oraz włączenie pracowników tego sektora w powszechny system ubezpieczeń społecznych. – Zalecamy również skierowanie środków przeznaczonych na modernizację energetyki na dywersyfikację miksu energetycznego, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii – zaznaczył Aleksander Śniegocki.

Górnictwo i elektroenergetyka węglowa korzystają nie tylko z bezpośredniego wsparcia finansowego odnotowywanego w oficjalnych raportach, ale też ze sprzyjającej im konstrukcji przepisów prawnych, które pozwalają przerzucić istotną część kosztów ich działalności na społeczeństwo. Zamiast inwestować np. w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, rząd szykuje kolejne subsydia dla energetyki węglowej – powiedziała Anna Ogniewska, koordynatorka kampanii Klimat i Energia w Greenpeace.

Zobacz STRESZCZENIE raportu

Zapoznaj się z PREZENTACJĄ na temat raportu „Ukryty rachunek za węgiel…”

Przeczytaj raport „Ukryty rachunek za węgiel. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro”

 

 

Input your search keywords and press Enter.