Now Reading:
MIT: społeczeństwo broni górników i chce ich utrzymywać za wszelką cenę

MIT: społeczeństwo broni górników i chce ich utrzymywać za wszelką cenę

MIT:

„Można więc powiedzieć, że wysokie i wyjątkowe miejsce górnika w wyobraźni społecznej w Polsce jest niezagrożone. Jeszcze parę lat temu prawie połowa Polaków uważała, że gdyby zamknięto kopalnie (wówczas chodziło o te najbardziej niebezpieczne dla pracowników), to państwo powinno zagwarantować  górnikom inną pracę. Z kolei w 2003 roku prawie wszyscy (85%) uważali, że państwo ma obowiązki wobec górników zwalnianych z kopalni przynoszących straty. (…). Zawód wysokiego ryzyka, ciężka praca. Trzeba doceniać i szanować. Takie skojarzenia dominują także teraz”, dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego.

STANOWISKO NAUKI:

Powtarzane regularnie zarówno przez badaczy, jak i polityków twierdzenia, że większość społeczeństwa popiera górników to mit. Pomimo szeregu badań pokazujących, że poziom poparcia dla górników sięga 60-70 % to jednak deklaracje sympatii nie wpływają na dobór metod działań restrukturyzacyjnych i nie wiążą się z gotowością do ponoszenia dodatkowych kosztów przebudowy sektora.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation) w lutym i marcu 2015 roku przeważająca większość Polaków nie ma wątpliwości, że przyszłość nierentownych kopalń powinna być przesądzona. Ponad połowa z nich (59%) uważa, że nierentowne kopalnie należy likwidować, a tylko 33% jest przeciwko ich likwidacji. Większość respondentów (64%) jest także zgodna co do tego, że górnictwo powinno działać na takich samych zasadach jak inne przedsiębiorstwa, a polski podatnik nie powinien dopłacać do kopalni, nawet jeżeli będzie oznaczało to konieczność zakupu części węgla za granicą. 70%  nie widzi także podstaw by oferować górnikom dodatkowe przywileje, wynikające specyfiki wykonywanego przez nich niebezpiecznego zawodu.

Szczególnie uderzający jest fakt, że żywione szeroko przekonanie o potrzebie wsparcia górników z restrukturyzowanych kopalni i samych zakładów nie idzie w parze z gotowością do współfinansowania tego typu działań (z podatków lub w formie dodatkowych obciążeń). 71% Polaków nie wie, czy chciałaby by jakakolwiek część ich podatków była przeznaczona na wsparcie kopalń lub nie chce by z ich podatków przeznaczano na ten cel jakiekolwiek środki. 14% respondentów zgadza się by z ich miesięcznych podatków na restrukturyzację przeznaczano do 10 PLN. 10% Polaków zgadza się by z ich miesięcznych podatków na restrukturyzację przeznaczano od 11 do 50 PLN. Tylko 5% jest skłonna finansować transformację sumą z podatków przekraczającą 50 PLN miesięcznie. Niemal tak samo wyglądają odpowiedzi na pytanie o dodatkowe wsparcie w formie opłaty ponoszonej bezpośrednio przez obywateli. 70% Polaków nie wie, czy chciałaby dopłacać do programu restrukturyzacji kopalń lub wyklucza taką możliwość. 16% respondentów jest skłonna ponosić koszty w wysokości do 10 PLN miesięcznie. 11% Polaków zgadza się by z dopłacać miesięcznie od 11 do 50 PLN. 5% respondentów jest skłonnych finansować transformację sumą przekraczającą 50 PLN na miesiąc.

Socjologowie coraz częściej mówią o znużeniu konfliktami wokół sektora wydobycia węgla. „Trzeba pamiętać, że w aglomeracji śląskiej mieszka ponad 4 mln ludzi. Stosunkowo łatwo ich zmobilizować. To region dobrze skomunikowany, z silnymi i licznymi  związkami zawodowymi w górnictwie(260 w Kompanii Węglowej). Osoby z innych regionów wskazują, że kiedy tracą pracę, bo upadają ich zakłady, to nikt się tym nie przejmuje, nikt za nimi nie staje”, mówi prof. Marek Szczepański, z Uniwersytetu Śląskiego (źródło: WNP 1.10.2014, „Prof. Marek Szczepański: poza Śląskiem coraz bardziej nieprzychylni górnictwu”). Zdaniem badaczy ten proces będzie dalej narastał. Dlatego warto już teraz ostatecznie rozwiązać kwestię górnictwa i ograniczyć potencjalne ryzyko konfliktu społecznego, wokół tego sektora.

Input your search keywords and press Enter.