Now Reading:
Fuzja z górnictwem ryzykowna dla energetyki
polskie górnictwo

Fuzja z górnictwem ryzykowna dla energetyki

W razie niepowodzenia programu restrukturyzacji Polska Grupa Górnicza(PGG) stanie przed perspektywą bankructwa najpóźniej w 2020 roku, a ewentualne przerzucenie kosztów utrzymania nierentownych kopalni z energetyki na obywateli będzie oznaczało wydatki rzędu 220-360 złotych na gospodarstwo domowe rocznie – piszą eksperci WiseEuropa w najnowszym raporcie „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo?”.

Według autorów raportu, korzystny wynik konsolidacji górnictwa i energetyki może zapewnić jedynie głęboka restrukturyzacja spółek górniczych, przewidująca nie tylko ograniczenie zatrudnienia i płac, ale i możliwość wygaszania najmniej rentownych kopalń. – Oznacza to ograniczenie wydobycia węgla w trzech największych polskich spółkach górniczych o ponad 40%, a zatrudnienia – o połowę już w perspektywie najbliższych 2 lat. Po tym terminie unijne regulacje uniemożliwią wspieranie likwidacji nierentownych kopalni, co może prowadzić do ich niekontrolowanej upadłości i nagłego zwalniania wszystkich zatrudnionych górników – piszą w raporcie eksperci WiseEuropa.

Perspektywy PGG

Polska Grupa Górnicza, w kształcie zgodnym z porozumieniem zawartym w kwietniu 2016 roku między rządem a inwestorami i związkami zawodowymi, ma małe szanse na uzyskanie rentowności –  wynika z raportu. Nawet przy wzroście cen węgla i osiągnięciu zakładanej poprawy wydajności będzie ona wymagała kolejnego dokapitalizowania na początku przyszłej dekady. Trwała stagnacja cen lub niepowodzenie procesu restrukturyzacji będzie oznaczało, że PGG stanie przed perspektywą bankructwa jeszcze szybciej, bo najpóźniej w 2020 roku, a być może już w 2018 roku – podkreślają eksperci WiseEuropa. Jedynie głęboka restrukturyzacja daje inwestorom PGG realną szansę na osiągnięcie zysku w razie odbicia cen węgla oraz na ograniczenie strat w razie ich stagnacji.

kapitał pgg

Czy bezpośrednie przejmowanie kopalni przez energetykę może być dobrą alternatywą

W raporcie został również przeanalizowany wariant alternatywny, polegający na przejęciu poszczególnych kopalń wchodzących w kwietniu 2016 roku w skład Kompanii Węglowej – Katowickiego Holdingu Węglowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej przez PGE, Energę, Tauron i Eneę.  Według autorów, zaangażowanie w nierentowne wydobycie węgla kamiennego może poważnie ograniczyć perspektywy rozwoju kontrolowanych przez państwo spółek energetycznych. Co więcej, niepowodzenie restrukturyzacji przejmowanych kopalni może nawet zagrozić przetrwaniu części firm energetycznych.

W kolejnych dwóch dekadach państwowe spółki energetyczne muszą zainwestować setki miliardów złotych w modernizację infrastruktury. Bez tego utracą nie tylko swoją konkurencyjność i pozycję rynkową, ale mogą też zagrozić stabilności systemu energetycznego i całej gospodarki. Jednocześnie ich możliwości inwestycyjne są ograniczone, pokrywając od 40% do 70% potrzeb inwestycyjnych polskiej energetyki, podkreślają eksperci WiseEuropa.

wykres cen węgla

W raporcie oszacowano, że w razie niepowodzenia programu restrukturyzacji polskiego górnictwa, ewentualne przerzucenie kosztów utrzymania nierentownych kopalni z energetyki na obywateli będzie wiązało się z wydatkami rzędu 220-360 złotych na gospodarstwo domowe rocznie. Ponadto, wedle przedstawionych szacunków należy się liczyć z tym, że w perspektywie około 20 lat polskie górnictwo węgla kamiennego utraci ekonomiczną rację bytu.

raport wiseeuropa„Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo?” autorstwa Macieja Bukowskiego, Urszuli Siedleckiej i Aleksandra Śniegockiego powstał w WiseEuropa, w ramach programu badawczego Energia, Klimat i Środowisko. W ramach programu jesteśmy aktywni w następujących obszarach: polska oraz unijna polityka energetyczno-klimatyczna, krajowa polityka surowcowa, poprawa efektywności zasobowej gospodarki, ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego poprzez ograniczenie szkodliwych emisji, zrównoważona polityka transportowa.

Input your search keywords and press Enter.