Now Reading:
Czy elektrownia Bełchatów jest największym trucicielem w Europie?

Czy elektrownia Bełchatów jest największym trucicielem w Europie?

Elektrownia Bełchatów jest największą polską elektrownią i największą elektrownią na węgiel brunatny na świecie. Jest położona w województwie łódzkim i zapewnia jedną piątą zapotrzebowania na energię w Polsce. Oznacza to, że w przeliczeniu na wyprodukowaną energię, 20% najbardziej dewastującej środowisko i klimat energii w Polsce pochodzi z jednej elektrowni i dwóch odkrywek węgla brunatnego w Bełchatowie i Szczercowie. Co więcej zasoby węgla brunatnego w tych odkrywkach powoli wyczerpują się, a Polska Grupa Energetyczna zamiast zdecydować się na rozwinięcie bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii, planuje budowę i rozbudowę kolejnych odkrywek, które będą potęgować niszczycielski wpływ wydobycia węgla brunatnego na terenie Złoczewa i Turowa. Budowa samego Złoczewa wiązałaby się z przesiedleniem mieszkańców 33 wsi i zniszczeniem infrastruktury drogowej, wodnej i energetycznej, nie wspominając o koszcie budowy sięgającym 17 miliardów złotych nie licząc budowy linii kolejowej, która miałaby transportować węgiel. Więcej o planach dotyczących Turowa i Złoczewa w naszym artykule: MIT: Rozbudowa kopalni odkrywkowej w Turowie oraz budowa odkrywki w Złoczewie to gwarant najtańszego paliwa dla potrzeb Polski.

Dlaczegospalany w Bełchatowie węgiel brunatny jest szkodliwy?

Węgiel brunatny jest produktem pomiędzy węglem kamiennym a torfem, czyli częściowo zbutwiałą rośliną. Jego wartość energetyczna jest niższa niż węgla kamiennego, przez co trzeba spalić go więcej, żeby uzyskać taką samą wartość energetyczną co z węgla kamiennego, a ponadto jest nietrwały w składowaniu i transporcie. Szacuje się, że w Polsce przez zanieczyszczenia powietrza emitowane przez Bełchatów przedwcześnie umiera około 1270 osób rocznie. Z badań wynika, że najbardziej szkodliwe dla zdrowia emisje bełchatowskich chemikaliów obejmują pyły zawieszone PM10 i PM2,5 i rakotwórczy benzoalfapiren, rakotwórcze metale ciężkie takie jak rtęć, ołów, chrom, kadm, beryl, nikiel, a także silnie trujące arsen i siarkę, związki bromu, chloru, selenu i fluoru. W roku 2016 elektrownia Bełchatów wyemitowała tyle rtęci co cały hiszpański przemysł, czyli około trzech ton. Te związki trafiają nie tylko do powietrza, ale także do wody, wód podziemnych, gleb i wpływają na układ krwionośny, nerwowy i oddechowy mieszkańców regionu, powodując nowotwory, nadciśnienie, spadek rozrodczości i wiele innych chorób m. in. płuc i układu nerwowego. Więcej o wpływie na zdrowie: Jak węgiel brunatny szkodzi zdrowiu?

Co myślą ludzie o Bełchatowie?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Eurobarometr, aż 82% Polaków chciałoby, żeby Unia Europejska podjęła działania, które miałyby na celu wsparcie poprawy jakości powietrza w Polsce. Zatrudnionych w elektrowni jest 3050 pracowników, zaś odkrywka Bełchatów zatrudnia 4750 górników. Jednakże Polska Grupa Energetyczna przyznaje, że nawet przy założeniu otwarcia nowej odkrywki Złoczew, zatrudnienie do 2033 roku spadnie nawet o 50%. Gdyby PGE ogłosiło plany zamknięcia Bełchatowa, region mógłby dostać ogromne środki pieniężne na wsparcie społeczne spowodowane zamknięciem elektrowni z europejskiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Według badań 41% młodzieży bełchatowskiej ocenia stan środowiska za zły, a 66% uważa, że Polska powinna ograniczyć emisje CO2. Tylko 6% wiąże swoją przyszłość z kopalnią, a aż 46% zamierza wyemigrować z Bełchatowa.

Źródła:

https://www.ico2dalej.pl/
https://spidersweb.pl/bizblog/pge-belchatow-kopalnia-zloczew-raport/
Raport Węgiel brunatny – wpływ na zdrowie i zalecenia dla sektora opieki zdrowotnej:
https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2020/03/HEAL-Lignite-Briefing-PL_web.pdf
http://healpolska.pl/aktualnosci/elektrownie-weglowe-a-zdrowie-porazajace-dane/

Input your search keywords and press Enter.