Jak zatrzymać import węgla z Rosji?

Jak zatrzymać import węgla z Rosji?

● Polska importuje ok. jednej piątej zużywanego węgla – reszta produkowana jest w polskich kopalniach, choć krajowa produkcja i import wahały się w ostatnich latach ze względów ekonomicznych i podażowych.  ● W imporcie węgla do Polski dominującym dostawcą jest Rosja, której udział w 2020 roku wyniósł 75%....

Jak wygląda import węgla do Polski?

Jak wygląda import węgla do Polski?

W przeszłości Polska była znaczącym eksporterem węgla kamiennego na arenie międzynarodowej.  W ostatnich latach wolumen dostaw węgla do Polski jest jednak wyższy od eksportu.  Importowany jest przede wszystkim węgiel do celów energetycznych.  W 2020 r. głównym dostawcą węgla z importu...

Polska w obliczu nadpodaży węgla energetycznego

Polska w obliczu nadpodaży węgla energetycznego

Polska stoi w obliczu nadpodaży węgla energetycznego niezależnie od scenariuszy jego podaży oraz zapotrzebowania krajowej gospodarki – wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Jagielloński oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). Istnieje uzasadniona obawa, że polskie...

NABE zahibernuje polską transformację energetyczną?

NABE zahibernuje polską transformację energetyczną?

Przed miesiącem do konsultacji trafił plan restrukturyzacji polskiej energetyki konwencjonalnej. Dokument opublikowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dotyczy wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, a następnie oddanie ich pod pieczę Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). “Wydzielenie aktywów węglowych...

Odkrywka i elektrownia Turów – fakty i mity

Odkrywka i elektrownia Turów – fakty i mity

21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazał tymczasowo wstrzymać wydobycie w kopalni Turów, w związku ze skargą złożoną przez Czechy.  Decyzji nie wykonano, argumentując m.in. że decyzje TSUE “nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich”, w...

Input your search keywords and press Enter.